Skip to main content

Säkra dina annonsintäkter med IAB TCF-efterlevnad

Implementera enkelt TCF v2.2 med vår IAB-certifierade
hanteringsplattform för samtycke och föregrip efterlevnadsriskerna.

Bli TCF v2.2-kompatibel

14-dagars gratis provperiod Avbryt när som helst

iab tcf v2.2 CMP UI

Cookie-samtyckeslösningen #1, betrodd av 1.5 miljon+ webbplatser

Brand logos of global companies that are CookieYes customers.
Forbes
Decathlon
Dominos
Heineken
Toyota
Renault
KFC
IAB TCF v2.2 effective date

Transparency & Consent Framework (TCF) är ett operativt ramverk som utvecklats av Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe för att hjälpa webbplatsägare eller publicister, leverantörer och annonsörer att uppfylla de transparens- och samtyckesskyldigheter som fastställs i den allmänna dataskyddsförordningen, kallad GDPR.

TCF tillhandahåller ett standardiserat tillvägagångssätt för att få användarsamtycke för behandling av personuppgifter i ekosystemet för digital reklam och marknadsföring. Den lanserades första gången år 2018 och IAB har sedan dess lanserat olika versioner, med den senaste versionen 2.2 som lanserades i maj 2023.

Sista datum för implementering av TCF v2.2 är 30 september 2023

Vem påverkas av IAB TCF?

Konsumenter

Webbplatsens slutanvändare kommer att ha större transparens och kontroll över hur deras personuppgifter behandlas och hur annonsteknikleverantörer kommer att använda dessa uppgifter.

Publicister

Webbplatsägare och operatörer som publicerar innehåll kommer att ha större kontroll och flexibilitet över hur de kan integrera med annonsteknikleverantörer. 

Leveratörer

Tredjepartsannonsörer, som samarbetar med publicister som du, kan lagligen behandla personuppgifter för online-annonsering och liknande ändamål. 

Förbered för IAB TCF v2.2 med CookieYes

Färdiga TCF v2.2-mallar

Få tillgång till en färdig IAB-godkänd TCF v2.2-cookie-banderoll som du kan aktivera genom att bara klicka på en knapp och kräver ingen manuell ansträngning.

 • Helt kompatibelt användargränssnitt för banderoller med text, design och andra specifikationer rekommenderat av IAB
 • Användarvänliga och illustrativa beskrivningar för ändamål och funktioner
 • Layout-, färg- och CSS-anpassningar för optimal användarupplevelse

Transparenta samtyckesval

Främja förtroende för ditt varumärke med transparent samtyckesupplevelse för ökat engagemang från användare och utökad opt-in-frekvens.

 • Låt användare enkelt konfigurera val av samtycke till cookies
 • Visa ånger-widget för att ändra eller återkalla samtycke
 • Geografiskt målinriktade banderoller enligt plats- och samtyckesmall

Enkel leverantörshantering

Integrera med IAB-leverantörer och stöd Googles Additional Consent Mode så att användarna får större kontroll över hur deras personuppgifter behandlas i annonstekniknätverket.

 • Visa upp IAB:s globala leverantörslista och Google ATP-lista
 • Förse användarna med detaljerat samtycke för varje leverantör
 • Visa fullständiga upplysningar om leverantörens syften och beskrivningar

Hantera konsumentuppgifter med samtycke
och säkerställ IAB TCF-efterlevnad

Bli TCF-kompatibel

14-dagars gratis provperiod Avbryt när som helst

IAB TCF och vad du behöver göra för att uppfylla kraven

Vad är IAB Europa?

Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe är en koalition av ekosystem för digital marknadsföring och reklam som inkluderar publicister, annonsörer, annonsteknikleverantörer och agenturer. Ett av de viktigaste initiativen är IAB Transparency & Consent Framework (TCF), ett tekniskt standardramverk som gör det möjligt för webbplatser, annonsörer och annonsteknikleverantörer att inhämta och hantera användarnas samtycke för databehandling och målriktad reklam.

TCF är det mest använda ramverket för GDPR-efterlevnad i reklambranschen. Det underlättar delning av användarsamtycke mellan publicister (via en plattform för samtyckeshantering), annonsörer och leverantörer.

Vad är IAB TCF v2.2?

TCF v2.2 är den senaste versionen av Transparency & Consent Framework, som släpptes den 16 maj 2023. Den introducerar betydande ändringar för att hantera kritik som framförts om TCF-version 2.0, inklusive:

 • Borttagning av berättigat intresse som rättslig grund för reklam och anpassat innehåll.
 • Användarvänlig text samt beskrivningar av syften och funktioner.
 • Detaljerad leverantörsupplysningar med kategorier av uppgifter som samlats in, lagringsperioder och om ett berättigat intresse föreligger.
 • Det första skiktet i Consent Management Platform (CMP) bör visa det totala antalet leverantörer.
 • CMP:s användargränssnitt bör göra det möjligt för användare att enkelt återkalla sitt samtycke.

Varför bör du implementera IAB TCF?

Fär att visa anpassad rekam

Googles nya riktlinjer för användning av publicistprodukter (AdSense, Ad Manager och AdMob) kräver att du implementerar en IAB TCF v2.2-certifierad CMP på din webbplats eller i din app.

Publicister som inte uppfyller dessa specifikationer kan inte visa anpassad reklam för besökare från Europa och Storbritannien.

Efterlevnad av bestämmelser

TCF gör det möjligt för publicister och annonsörer att se till att de följer integritetsbestämmelserna, samtidigt som de ger en bättre användarupplevelse och skapa tillit hos sin publik.

Om riktad reklam är viktig i din affärsmodell fastställer TCF standardmekanismer för att arbeta med tredjepartsleverantörer och minskar risken för bristande efterlevnad.

För utökade annonsintäkter

Genom att främja större transparens kan TCF bidra till att förbättra användarnas engagemang i annonser, vilket leder till effektivare kampanjer och bättre avkastning på investeringen för annonsörerna.

IAB TCF är särskilt relevant för publicister som använder Googles publicistprodukter i Europa och Storbritannien, vilka kan uppleva en minskning av annonsintäkterna på grund av bristande efterlevnad av TCF v2.2.

Vanliga frågor om IAB TCF

IAB TCF (Transparency and Consent Framework) är ett ramverk som utvecklats av Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe för att tillhandahålla ett standardiserat tillvägagångssätt för att få användarnas samtycke för att uppfylla kraven i integritetsbestämmelserna. 

En plattform för samtyckeshantering (Consent Management Platform – CMP) som CookieYes är ett verktyg som hjälper webbplatsägare eller publicister att samla in, lagra och hantera användarnas samtycke för databehandling. CMP:er hjälper till att säkerställa efterlevnad av GDPR och IAB TCF genom att ge användarna möjlighet att ge, vägra eller återkalla samtycke till datainsamling och databehandling.

Ja. CookieYes är en registrerad CMP som är kompatibel med IAB TCF v2.2. Du hittar CookieYes i den officiella IAB CMP-listan.

För att uppfylla Googles nya krav på publicister arbetar CookieYes också mot att få Google-certifiering för TCF v2.2-efterlevnad. 

Vi är också en del av Googles CMP Partner Program för Google Consent Mode vilket säkerställer sömlös implementering med Consent Mode och Google Tag Manager.

När en användare besöker en webbplats eller app kommer en plattform för samtyckeshantering (CMP) att be om samtycke för att samla in och behandla deras personuppgifter. CMP överför sedan en maskinläsbar sträng som kodar användarens samtyckesval (TCF String) till alla deltagare i ekosystemet. Annonsörer och andra leverantörer använder TCF-strängen för att säkerställa att de endast behandlar användardata som de har fått samtycke till.

Transparency Consent Framework (TCF) 2.0 har genomgått en betydande uppdatering i och med lanseringen av TCF v2.2 i maj 2023. Sista datum för CMP:er att implementera den nya versionen av IAB är den 30 september 2023.

I kölvattnet på uppdateringarna tillkännagav Google nya krav som kommer att göra det obligatoriskt att använda en TCF v2.2 CMP. Google kräver att webbplatser som använder publicistprodukter använder en Google-certifierad CMP som är kompatibel med TCF v2.2 när reklam visas inom EES eller Storbritannien.

Läs: Google and TCF v2.2: How publishers can stay ahead

Publicister och annonsörer måste använda en TCF v2.2-certifierad CMP för att visa anpassade annonser efter att implementeringsperioden löper ut i september.

IAB Global Vendor List (GVL) är en databas över annonsteknikleverantörer som deltar i IAB:s Transparency and Consent Framework (TCF) för att visa annonser eller samla in data om användare. De listade leverantörerna inkluderar annonsnätverk, dataleverantörer och verifieringstjänster. Listan innehåller också information om varje leverantörs identitet, domän, plats och tjänster som erbjuds. Genom att använda GVL kan annonsörer och webbplatspublicister vara säkra på att de arbetar med betrodda leverantörer som har åtagit sig öppenhet och efterlevnad av dataskyddslagar.

Googles Additional Consent Mode är en funktion som gör det möjligt för publicister att inhämta samtycke för Googles annonsörspartner som ännu inte är en del av IAB TCF men som är listade som Googles Ad Tech Providers (ATP).

Du kan aktivera Googles Additional Consent Mode på CookieYes och få samtycke om din webbplats använder Googles Ad Tech Providers.

Här är några länkar som du kan hänvisa till för ytterligare läsning:

Påskynda din IAB TCF-efterlevnad inom några minuter

Sätt upp din IAB TCF-cookiebanderoll med att klicka på en knapp och automatisera din efterlevnad.

Bli TCF-kompatibel

14-dagars gratis provperiod Avbryt när som helst