Skip to main content

Gratis cookiepolicygenerator

Skapa en anpassad cookiepolicy för att efterleva GDPR, ePrivacy-direktivet och CCPA på nolltid!

  • Kostnadsfri
  • Snabb generwering
  • Automatiska uppdateringar
  • Föredömligt stöd

GENERERA GRATIS COOKIEPOLICY

 
*Cookiepolicyn skapas på engelska.

GRATIS Cookie Policy Generator

Skapa en cookiepolicysida för din webbplats med bara några få klick

Generera cookiepolicy och bli kompatibel

1

Registrera dig på CookieYes

Det är gratis. Inget kreditkort krävs. Uppdatera till premiumplaner när du vill.

2

Visa en banderoll för samtycke till cookies

Helt anpassningsbar och funktionspackad. GDPR, ePrivacy-direktivet och CCPA-kompatibel.

3

Skanna din webbplats för cookies

Detaljerad granskning av cookies. Uppdaterar automatiskt cookielistan för efterlevnad.

4

Generera din cookiepolicy

Cookiepolicygenerator med förbyggd mall, granskningstabell för cookies och anpassningsbart innehåll.

Färdig

Din webbplats är nu kompatibel!

Vad är en cookiepolicy?

En cookiepolicy för en webbplats är en detaljerad deklaration om de cookies och spårare som används på webbplatsen, hur dessa cookies används, vilka data de spårar, vilket syftet är och hur användare kan ändra de cookies som ställs in av webbplatsen i deras webbläsare.

Cookies kategoriseras som “online-identifierare” i GDPR och kan betraktas som personuppgifter enligt GDPR; därför är de föremål för krav på efterlevnad. Inte bara webbläsarcookies, utan även andra typer av cookies och spårningstekniker som pixelspårare, webbfyrar, sociala delningsknappar omfattas också av GDPR.

GRATIS Cookie Policy Generator
GRATIS Cookie Policy Generator

Måste min webbplats ha en cookiepolicy?

Alla webbplatser som vänder sig till besökare i EU (GDPR) och Kalifornien (CCPA) är enligt lag skyldiga att ha en cookiepolicy. Din cookiepolicy för din webbplats kan vara en separat sida eller så kan den integreras som ett avsnitt i din integritets-/sekretesspolicy.

Du måste visa en uppdaterad, GDPR-kompatibel cookiepolicy för att informera användare om de cookies och spårare som finns på din webbplats, deras syften och hur användare kan kontrollera de cookies som ställs in av din webbplats. Gör detta enkelt med vår gratis cookiepolicygenerator!

Vanliga frågor och svar

Behöver jag en cookiebanderoll för min webbplats?

Cookiepolicyn ensam garanterar inte överensstämmelse med sekretessregler som GDPR eller ePrivacy-direktivet. GDPR kräver att företag inhämtar giltigt samtycke innan de behandlar användarens personuppgifter. De fyra villkoren för GDPR-samtycke är – frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt

Banderoller för samtycke till cookies är obligatoriska för efterlevnad i EU och är bästa praxis enligt andra lagar. En cookiebanderoll ska deklarera information om vilka cookies och spårare som finns på webbplatsen och ge användarna ett val av samtycke innan de låter cookies läggas in i deras webbläsare.

Ytterligare samtyckeskrav i GDPR är – bevis på samtycke och återkallande av samtycke. Användarna bör enkelt kunna återkalla/ändra sitt samtycke och företagen bör kunna tillhandahålla bevis på efterlevnad.

Varför är cookiepolicyn viktig?

GDPR

Användare i EU har rätt att bli informerade om hur deras personuppgifter behandlas. Detta inkluderar information om cookies, eftersom de kan klassificeras som personuppgifter enligt GDPR.

Webbplatser måste visa banderoller för samtycke tillcookies med tydlig information och få samtycke innan de låter cookies läggas in i deras webbläsare. Webbplatser bör komplettera cookiebanderollen med en detaljerad, GDPR-kompatibel cookiepolicy. Du kan uppfylla detta med den kostnadsfria cookiepolicygeneratorn från CookieYes.

CCPA

California Consumer Protection Act (CCPA) kräver att webbplatser informerar användare om de personuppgifter de samlar in och behandlar, inklusive till vilka tredje parter de säljer/delar/avslöjar dessa uppgifter.

Webbplatser måste inkludera en CCPA-specifik sekretesspolicy, inklusive ett avsnitt om cookies. Även om USA inte strikt kräver en separat cookiepolicy, om din webbplats använder många cookies eller vänder sig till EU-användare, är det bäst att ha en.

Vad ska en GDPR-kompatibel cookiepolicy innehålla?

En cookiepolicy bör innehålla följande uppgifter på ett enkelt och lättförståeligt språk:

  • Beskriva vad cookies är och varför de används
  • Information om vilka typer av cookies som används av din webbplats, deras syften och varaktighet
  • Instruktioner om hur man väljer bort cookies eller ändrar inställningar för samtycke till cookies

Samma uppgifter passar kraven för en CCPA-kompatibel cookiepolicy. CookieYes cookiepolicygenerator kan hjälpa din webbplats att efterleva både GDPR och CCPA med sin skräddarsydda och detaljerade cookiepolicy.

Var ska jag visa min cookiepolicy?

För bästa praxis, länka GDPR-cookiepolicyn på din banderoll för samtycke till cookies eller i popup-fönster så att användare enkelt kan dirigeras till cookiepolicysidan.

Visa en länk till din cookiepolicy på din webbplats sidfot, så att den är tillgänglig från varje sida på din webbplats. I mobilappen visar du din cookiepolicy i menyn under avsnitten “Om” eller “Juridiskt”.

Skapa din GRATIS cookiepolicy nu!

GENERERA GRATIS COOKIEPOLICY