Skip to main content

Gratis Cookiebeleid Generator

Maak in een handomdraai een aangepast cookiebeleid om te voldoen aan de AVG, ePrivacy-richtlijn en CCPA!

  • Kosteloos
  • Snelle generatie
  • Automatische updates
  • Ondersteuning van topklasse

GENEREER GRATIS COOKIEBELEID

 
*Het cookiebeleid wordt in het Engels gegenereerd.

Gratis Cookie Policy Generator

Maak in een paar klikken een cookiebeleidspagina voor uw website

Cookiebeleid genereren en aan de eisen voldoen

1

Aanmelden op CookieYes

Het is gratis. Geen creditcard nodig. Update naar premiumplannen wanneer u wilt.

2

Cookie-toestemmingsbanner weergeven

Volledig aanpasbaar en boordevol functies. Voldoet aan AVG , ePrivacy Richtlijnen CCPA.

3

Uw website scannen op cookies

Gedetailleerde cookie-audit Werkt automatisch de cookielijst bij voor naleving.

4

Genereer uw cookiebeleid

Cookiebeleidgenerator met kant-en-klare sjabloon, cookie-audittabel en aanpasbare content.

Done

Uw website voldoet nu aan de eisen!

Wat is een cookiebeleid?

Het cookiebeleid van een website is een gedetailleerde verklaring over de cookies en trackers die op een website worden gebruikt, hoe deze cookies worden gebruikt, welke gegevens ze bijhouden, met welk doel, en hoe gebruikers de cookies die een website in hun browser plaatst, kunnen wijzigen.

Cookies worden in de AVG gecategoriseerd als “online identificator” en kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens onder de AVG; ze moeten dus worden nageleefd. Niet alleen browsercookies, maar ook andere soorten cookies en trackingtechnologieën zoals pixel trackers, web beacons, social share buttons vallen onder AVG.

Gratis Cookie Policy Generator
Gratis Cookie Policy Generator

Heeft mijn website een cookiebeleid nodig?

Elke website die zich richt op bezoekers in de EU (AVG) en Californië (CCPA) is wettelijk verplicht een cookiebeleid te hebben. Het cookiebeleid van uw website kan een aparte pagina zijn of kan worden geïntegreerd als onderdeel van uw privacybeleid.

U bent verplicht een actueel, AVG-conform cookiebeleid weer te geven om gebruikers te informeren over de cookies en trackers op uw website, hun doeleinden en hoe gebruikers de door uw website ingestelde cookies kunnen controleren. Doe dit moeiteloos met onze gratis cookiebeleidsgenerator!

Vaak gestelde vragen

Heb ik een cookiebanner nodig voor mijn website?

Cookiebeleid alleen is geen garantie voor naleving van privacyregels zoals AVG of ePrivacy-richtlijn. De AVG vereist dat bedrijven geldige toestemming verkrijgen voordat zij persoonsgegevens van gebruikers verwerken. De vier voorwaarden voor AVG-toestemming zijn: vrij gegeven, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig

Banners voor cookietoestemming zijn verplicht voor naleving in de EU en een beste praktijk volgens andere wetten. Een cookiebanner moet informatie geven over welke cookies en trackers op een website aanwezig zijn en de gebruikers de keuze bieden om toestemming te geven voordat er cookies op hun browser worden geplaatst.

Aanvullende toestemmingsvereisten van AVG zijn: bewijs van toestemming en intrekking van toestemming. Gebruikers moeten hun toestemming gemakkelijk kunnen intrekken/wijzigen en bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij de regels naleven.

Waarom is het cookiebeleid belangrijk?

AVG

Gebruikers in de EU hebben het recht geïnformeerd te worden over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt. Dit omvat informatie over cookies, aangezien deze onder de AVG als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt.

Websites zijn verplicht om banners met duidelijke informatie over toestemming voor cookies weer te geven en toestemming te vragen voordat ze cookies in een browser plaatsen. Websites moeten cookiebanners aanvullen met een gedetailleerd, AVG-conform cookiebeleid. Dat kan met de gratis cookiebeleidgenerator van CookieYes.

CCPA

De California Consumer Protection Act (CCPA) verplicht websites om gebruikers te informeren over de persoonlijke informatie die zij verzamelen en verwerken, inclusief aan welke derden zij deze gegevens verkopen/delen/bekendmaken.

Websites moeten een CCPA-specifiek privacybeleid op hun websites opnemen, inclusief een sectie over cookies. Hoewel de VS een apart cookiebeleid niet strikt verplicht stelt, is het, als uw website veel cookies gebruikt of zich richt op EU-gebruikers, het beste om er een te hebben.

Wat moet een AVG-conform cookiebeleid bevatten?

Een cookiebeleid moet de volgende informatie bevatten in duidelijke, gemakkelijk te begrijpen taal:

  • Beschrijven wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt
  • Details over de soorten cookies die door uw site worden gebruikt, hun doel en duur
  • Instructies voor het afmelden voor cookies of het wijzigen van voorkeuren voor cookietoestemming

Dezelfde details passen bij de vereisten voor een cookiebeleid dat voldoet aan de CCPA. De cookiebeleidgenerator van CookieYes kan uw website helpen te voldoen aan zowel AVG als CCPA met zijn op maat gemaakte en gedetailleerde cookiebeleid.

Waar moet ik mijn cookiebeleid weergeven?

De beste methode: koppel het AVG-cookiebeleid aan uw banner of pop-up met toestemming voor cookies, zodat gebruikers gemakkelijk naar de pagina met het cookiebeleid kunnen worden geleid.

Plaats een link naar uw cookiebeleid in de voettekst van uw website, zodat het toegankelijk is vanaf elke pagina van uw site. Geef op de mobiele app uw cookiebeleid weer in het menu, onder de rubrieken ‘Over’ of ‘Juridisch’.

Maak nu uw GRATIS cookiebeleid!

GENEREER GRATIS COOKIEBELEID