fbpx
- - Days
- - Hours
- - Minutes
- - Seconds
Data Privacy week exclusive

Get 50% off on yearly Pro plan.  Use code PRIVACY50 REDEEM NOW T&C apply

CCPA-naleving

CookieYes is een eenvoudig en intuïtief hulpmiddel voor het beheer van cookietoestemmingen dat uw website zal helpen bij de naleving van de CCPA.

Mockup of webpage with CCPA complaint Cookie Banner

Ga GRATIS aan de slag

14 dagen gratis proefperiode. Op elk moment annuleren.

Mockup van webpagina met CCPA-klacht Cookiebanner
Vertrouwd door meer dan +1 miljoen websites
 

Wat is CCPA?

De California Consumer Privacy Act (CCPA) is privacywetgeving die van toepassing is op bedrijven die persoonsgegevens van inwoners van Californië verwerken. Met ingang van 1 januari 2020 geeft de CCPA personen controle over de persoonsgegevens die bedrijven over hen verzamelen.

5 rechten inzake gegevensbescherming onder de CCPA-wetgeving

Zijn cookies persoonsgegevens onder de CCPA?

Cookies en soortgelijke traceertechnologieën worden geclassificeerd als unieke identificatiemiddelen en kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens onder de CCPA. Een unieke identificatiecode kan een individuele consument, gezin of apparaat direct of indirect identificeren in de tijd en bij alle diensten.

Deze identificatiemiddelen kunnen bestaan uit IP-adressen, cookies, beacons, pixeltags, mobiele advertentie-identificatiemiddelen, klantnummers, unieke pseudoniemen, gebruikersaliassen en telefoonnummers.

De CCPA vereist dat gebruikers zich kunnen afmelden voor de verkoop van persoonlijke informatie. Dit betekent dat de website gebruikers de keuze moet bieden om zich af te melden voor het gebruik van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn, met name cookies van derden, zoals trackingcookies die voor reclame worden gebruikt.

CCPA-nalevingschecklist voor websites

  • Scan uw website om cookies en andere trackers op te sporen.
  • Toon een aangepaste cookiebanner zodat gebruikers zich kunnen aan- of aanmelden voor cookies.
  • Voeg een knop ‘Mijn gegevens niet verkopen’ toe op uw cookiebanner, zodat gebruikers zich kunnen afmelden voor de verkoop van hun persoonlijke gegevens.
  • Maak een actueel cookiebeleid waarin uw gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën gedetailleerd wordt beschreven.
  • Maak een gedetailleerd privacybeleid voor uw website.

CookieYes voor naleving van de CCPA

CCPA mededeling

Een locatiegebonden en responsieve CCPA-kennisgeving of cookiebanner weergeven met een afmeldingsknop “Mijn gegevens niet verkopen”. Personaliseer het met aangepaste content, ontwerp, lay-out, knoppen, gedrag en branding.

Cookiescanner

Scan uw website regelmatig om cookies die nieuw zijn toegevoegd of verwijderd van uw websites te identificeren en te categoriseren. De bijgewerkte cookies worden automatisch toegevoegd aan de cookie-audittabel en het cookiebeleid.

Blokkeer automatisch van cookies van derden

Detecteer en blokkeer automatisch cookies en trackers van derden op uw website totdat gebruikers toestemming geven via de kennisgeving. Ondersteun de DNT-status van de browserinstellingen van gebruikers en blokkeer trackingcookies automatisch.

Privacybeleid

Maak een privacybeleid met gedetailleerde informatie over hoe u de persoonlijke informatie van gebruikers verzamelt, gebruikt, deelt of verkoopt.

Cookiebeleid

Voeg een dynamisch, actueel cookiebeleid toe met een duidelijke beschrijving van het gebruik van cookies en trackers op uw site, hoe ze worden gebruikt, of de informatie wordt gedeeld met derden en hoe gebruikers hun cookievoorkeuren kunnen wijzigen.

Toestemmingsrecord

Bewaar en registreer gebruikersvoorkeuren in het toestemmingslogboek en exporteer ze als bewijs van naleving. Documenteer de (geanonimiseerde) toestemming van de gebruikers en eventuele wijzigingen of aanpassingen van hun toestemming.

Flexibele integraties

Gebruik een enkel dashboard, geen ingewikkelde codering, en integreer cookiebanners op elk CMS, voor al uw subdomeinen en voldoe aan meerdere privacyregels zoals AVG, ePrivacyrichtlijn, CCPA, LGPD, CNIL enzovoort.

Geografisch gerichte toestemming

Voldoe aan zowel GDPR als CCPA met een geografisch gerichte banner. CCPA-kennisgeving weergeven voor gebruikers in de VS (of alleen voor Californische gebruikers) en AVG-banner met toestemming voor cookies voor EU-gebruikers. Zorg voor een waterdichte naleving, ongeacht de geldende privacywetgeving.

Maak uw website CCPA-conform

14 dagen gratis proefperiode. Op elk moment annuleren.

Wat is een CCPA-kennisgeving?

Onder de CCPA hebben personen het recht te worden geïnformeerd over de wijze waarop bedrijven hun persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Websites moeten deze kennisgevingen op hun website weergeven.

De CCPA-kennisgeving bij de verzameling moet de consumenten informeren over de categorieën en doeleinden van de persoonsgegevens die een bedrijf over hen verzamelt op of vóór het verzamelen van hun persoonsgegevens.

De CCPA-kennisgeving van het recht op afmeldinge moet consumenten informeren over hun recht om af te zien van de verkoop van hun persoonsgegevens door middel van een opvallende link “Do Not Sell My Personal Information” (Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen) of “Do Not Sell My Info” (Mijn informatie niet verkopen).

CCPA-kennisgeving voor cookies van CookieYes

CCPA-kennisgeving voor cookies van CookieYes

Wat is een CCPA-privacybeleid??

CCPA-privacybeleid moet informatie bevatten over het verzamelen, gebruiken, delen en verkopen van persoonlijke informatie door bedrijven. Dit beleid moet de consumenten ook informeren over hun privacyrechten en hoe zij die kunnen uitoefenen.

Het privacybeleid moet online beschikbaar zijn via een opvallende link op de homepage van het bedrijf. Websites moeten ervoor zorgen dat het privacybeleid een specifiek onderdeel bevat om aan de CCPA-vereisten te voldoen of moeten een afzonderlijk privacybeleid weergeven dat aan de CCPA is gewijd.

De Privacy Policy Generator van CookieYes helpt u een privacybeleid te genereren dat kan worden aangepast voor naleving van de CCPA.

CCPA-conforme cookiebanner van CookieYes.

CCPA-conforme cookiebanner van CookieYes.

Een privacybeleid opstellen dat voldoet aan de CCPA

Ga GRATIS aan de slag

14 dagen gratis proefperiode. Op elk moment annuleren.

Vaak gestelde vragen

Op wie is de CCPA van toepassing?

De CCPA is van toepassing op bedrijven met winstoogmerk die persoonlijke informatie van inwoners van Californië verzamelen, delen of verkopen en aan een van de volgende criteria voldoen:

  • Heeft jaarlijkse bruto-inkomsten van meer dan 25 miljoen dollar
  • Bezit de persoonlijke informatie van 50.000 of meer consumenten, huishoudens of apparaten
  • Verdient meer dan de helft van zijn jaarlijkse inkomsten uit de verkoop van persoonlijke informatie van consumenten

Lees de officiële tekst van de CCPA hier.

Wat is de persoonlijke informatie van CCPA?

Persoonlijke informatie is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Het zijn alle gegevens die direct of indirect kunnen leiden tot de identificatie van een specifieke consument of een specifiek huishouden.

Persoonsgegevens kunnen identificatoren zijn zoals naam, identificatienummer, IP-adressen, biometrische informatie of kenmerken zoals ras, afkomst, godsdienst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geslacht, medische toestand enz. De CCPA hanteert een ruime definitie van persoonsgegevens, maar sluit niet-geïdentificeerde/geanonimiseerde informatie daarvan uit.

Wat is de straf voor overtreding van de CCPA?

Bedrijven kunnen civielrechtelijke sancties krijgen tot 7500 dollar voor elke opzettelijke overtreding, terwijl elke onopzettelijke overtreding een boete van maximaal 2500 dollar kan opleveren. Bedrijven krijgen 30 dagen de tijd om overtredingen te corrigeren voordat de procureur-generaal actie onderneemt.

Geldt de CCPA voor alle staten van de VS?

De CCPA is van toepassing op alle organisaties met winstoogmerk die gegevens van inwoners van Californië verwerken om goederen of diensten aan te bieden. De wet vereist niet dat het bedrijf een fysieke aanwezigheid in Californië heeft. Kortom, elk bedrijf dat zich bezighoudt met de persoonsgegevens van inwoners van Californië moet voldoen aan de CCPA.

Vereist de CCPA een afmeldingsoptie?

De CCPA-wet geeft consumenten het recht om zich af te melden, d.w.z. het recht om een bedrijf te vragen de verkoop van hun persoonlijke informatie stop te zetten. Een afmeldingsmechanisme dat aan de CCPA voldoet, moet toegankelijk en transparant zijn en mag niet inhouden dat de consument een privacybeleid of een soortgelijk document moet doorzoeken of doorbladeren om een afmeldingsverzoek in te dienen.

Wat is ‘verkoop’ volgens de CCPA?

Volgens de CCPA is er sprake van verkoop van persoonlijke informatie wanneer een bedrijf de informatie van de consument voor financieel gewin doorgeeft aan een ander bedrijf of een externe partij. De definitie omvat elke openbaarmaking die het “verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk, dan wel elektronisch of met andere middelen mededelen” inhoudt.

Wat is CPRA?

In november 2020 heeft Californië de California Privacy Rights Act (CPRA) aangenomen, die de bepalingen van de CCPA wijzigt en uitbreidt. De CCPA wordt herzien en uitgebreid op belangrijke gebieden zoals nieuwe definities, consumentenrechten en een nieuwe handhavinginstantie – de California Privacy Protection Agency (CPPA).

Vervangt de CPRA de CCPA?

Momenteel wordt de CCPA door de CPRA niet ingetrokken of vervangen, maar wordt het bestaande kader versterkt. De CCPA verdwijnt wanneer de CPRA op 1 januari 2023 volledig van kracht wordt.

Waar vind ik meer informatie over CCPA?

Hier zijn enkele links die u kunt raadplegen voor aanvullende informatie: